Stb Zorg is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd

Voor beveiliging en privacy van data is binnen Stb Zorg altijd veel aandacht geweest, zowel in de software, binnen de organisatie als bij de keuze van onze partners. Wij zijn in 2018 een project gestart om ons zowel NEN 7510 en ISO 27001 te certificeren. NEN 7510 is een certificaat dat staat voor ‘Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg’ en toont aan de organisatie op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaat. ISO 27001 is een certificaat dat aantoont dat de organisatie zeer zorgvuldig omgaat met de beveiliging van data en privacy. Het was een intensief traject dat samen met externe gecertificeerde auditors is gedaan. Met trots kunnen we melden dat Stb Zorg voor de certificering is geslaagd en sinds eind 2018 formeel NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd is.

Een bevestiging voor ons, en een goed gevoel voor u als klant. Elk jaar vindt een her-audit plaats om te bewaken dat Stb Zorg aan de hoge Europese beveiligingsnormen blijft voldoen.