“Dankzij dit gebruiksvriendelijke systeem kunnen we onze beperkte tijd ook echt aan de patiënt besteden en zijn we die niet kwijt aan allerlei administratieve handelingen.”

MEER KLANTVERHALEN

Dankzij het LSFD meer tijd voor de patiënt.

Carl Hamilton werkt als gynaecoloog bij het Centrum van Voortplantingsgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het Centrum van Voortplantingsgeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van het Landelijk Specialistisch Fertiliteit Dossier (LSFD). De missie van het centrum is volgens Carl Hamilton op een patiëntvriendelijke manier kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan paren met een vruchtbaarheidsstoornis.

Het LSFD is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Automatisering Fertiliteit met als oogmerk om één
landelijk fertiliteitssysteem te realiseren. Carl Hamilton geeft aan dat acht software ontwikkelaars onder de loep zijn genomen. Stb is als beste uit de selectie gekomen mede omdat zij reeds de know-how van de ontwikkeling van Fertibase in huis hadden.

Voordelen van het LSFD
Carl Hamilton: “Het LSFD is een zeer gebruiksvriendelijk programma, je krijgt in een oogopslag direct overzicht en inzicht in de patiënt. Dankzij het systeem is het mogelijk om papierloos te werken. Het systeem helpt tevens in de correspondentie naar de eerste lijn door de automatisch brieven- en rapportage module.”

Door de uniforme vastlegging van de data kun je klinieken met elkaar vergelijken en kun je met toestemming van de patiënt de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek aldus Carl Hamilton.

LSFD is Web-based
“Het LSFD voldoet aan de eisen die je aan een modern EPD kunt stellen. Het is bijvoorbeeld Web-based. Voor ICT is het systeem hierdoor makkelijk te implementeren. Voor de gebruikers houdt dit in dat het vanaf elke werkplek in het Ziekenhuis is het aan te roepen. Het systeem is gekoppeld aan de ziekhuisomgeving dus de NAW-gegevens worden automatisch ingelezen.” Aldus Carl Hamilton.

Algemene conclusie
Carl Hamilton: “Het is een zeer gebruiksvriendelijk programma, met weinig navigeren krijg je een volledig overzicht van de patiëntgegevens, het is zeer behulpzaam bij het schrijven van brieven en het opstellen van rapportages. Je hebt maar een beperkte tijd bij een patiënt. Het systeem maakt het mogelijk om de beschikbare tijd bijna exclusief voor de patiënt te gebruiken.”

U kunt dit bericht delen