E-health en privacy: ronde-tafelbijeenkomst 29 januari 2020

E-health, digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hoe zorgt u dat bij toepassing van E-health-oplossingen wet –en regelgeving goed worden toegepast? Aan de orde is hoe de AVG zich verhoudt tot gezondheidsrechtelijke wet –en regelgeving en richtlijnen en hoe de privacy van uw patiënten gewaarborgd is. In de ronde-tafelbijeenkomst op woensdag 29 januari 2020 krijgt u antwoord op vragen als:

  • Wat betekent de invoering van de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) voor u en uw patiënten?
  • Waar moet u per 1 juli 2020 rekening mee houden vanwege de wet ‘cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens?’
  • Hoe past u dit alles toe in uw dagelijkse werkzaamheden?